Tyollistamisen tuet, rekrytointipalvelut

Työnantaja – hyödynnä Riihimäen kaupungin tukia työllistämisessä!


Kesätyötuki

Riihimäen kaupunki tukee riihimäkeläisiä työnantajia nuorten kesätyöllistämisessä. Kesätyötuki maksetaan työnantajille 2002 – 2005 syntyneiden riihimäkeläisnuorten työllistämisen tukemiseksi 4 viikon ajaksi kesällä 1.5 – 31.9. välisenä aikana.

Kesätyötukea voi hakea 31.7.2021 asti ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa ehdot täyttävälle hakijalle, maksimissaan 400 euroa/nuori.

 

Työllistämislisä

Tällä lisällä tuetaan kaikkia työnantajia, jotka palkkaavat riihimäkeläisen

  • yli 300 pv työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneen henkilön. Työllistämislisää voi tällöin saada maksimissaan 6 kuukauden ajan 350 €/kk ja tämän jälkeen 2 kuukauden ajan 500 €/kk. Palkattavan henkilön työssäoloehdon täyttyminen vaikuttaa tuen kestoon.
  • alle 25-vuotiaan tai alle 30-vuotiaan vastavalmistuneen henkilön.
    Työllistämislisää voi tällöin saada maksimissaan 12 kuukauden ajan 350 € / kk.

Tuen myöntämisen ehdoista ja hakuohjeista saat lisätietoa Työllisyyspalveluiden sivuilta.

Muista myös kaupungin tarjoamat maksuttomat rekrytointipalvelut, kun haluat hyödyntää tukia ja helpottaa uuden osaajan etsintää!